1000 KÉRDÉS 1000 FELELET - TÁRS.GYAK. A NÉMET GASZTRONÓMIAI ÉS TURISZTIKAI NYELV jellemzők

A turizmus napjainkban a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő, már vezető szektora. Szerepe az előrejelzések szerint erősödni fog a jövőben is. Senki sem vonhatja kétségbe, hogy hazánk turisztikai szakembereinek sikeres szakmai tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő elméleti és gyakorlati képzés mellett az idegen nyelvek ismerete is. Ezért jogos elvárás és feltétel a szakképesítés illetve diploma megszerzéséhez az idegenforgalmi-vendéglátóipari szakmai nyelvvizsga letétele. Ezen a vizsgán egy speciális szakszókincs ismeretéről illetve sajátos szakmai szituációkhoz kötődő idegen nyelvhasználatról kell a vizsgázóknak bizonyítani. Könyvem a Budapesti Gazdasági Főiskola és a KITEX Szakmai Nyelvoktatási Központ középfokú német idegenforgalmi-vendéglátóipari nyelvvizsgákra való sikeres felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. A könyv a szakmai nyelvvizsga tematikájának megfelelően öt nagy fejezetben (I–V.) 17 témakört dolgoz fel. Minden téma számozott kérdésekkel kezdődi