1848-1849 legendája a szlovák történetírásban jellemzők

Ladislav Szalay 1984-ben szamizdatként, Gabriel Viktor álnéven megjelent könyve szlovák viszonylatban egyedülállóan merész publicisztikai vállalkozás. A szerző elsőként tesz kísérletet arra, hogy eloszlassa az 1848-49-es szlovák nemzeti mozgalom köré százötven éven át tudatosan szőtt, s ma már a hivatalos szlovák történetírásban is a szlovák köztudatban egyaránt valóságként elfogadott legendát, amely paradox módon mindeddig azoknak a magyar történészeknek is forrásul szolgált, akik a kossuthi nemzetiségi politika tárgyilagos megítélésére törekedtek.