4 év - 4 evangélium jellemzők

"Az Újszövetség Jézus és az Apostolok tevékenységével és a keresztény tanítással foglalkozó beszámolók és levelek gyűjteménye. Ezekből az írásokból ismerhetjük meg az evangéliumot, az örömhírt, azt, hogy megszületett a világ üdvözítője. A beszámolók, a 4 evangélium, az Apostolok Cselekedetei és a Jelenések könyve legjellemzőbb stílusjegye a szó szerinti idézetek használata. A beszámolókat ez a magnetofont helyettesítő elbeszélési mód különbözteti meg a mai hasonló műfajú írásoktól, a riportoktól. E riport-beszámolókban több ezer szó szerinti idézetet találunk, a nyelvtanulóknak ezeket az idézeteket kell írásban értelem szerinti idézetekké alakítaniuk. Az átalakítás szinten tartja és folyamatosan bővíti a nyelvtanuló szókincsét, és egyre aktívabbá teszi a gondolkodási és fogalmazási készséget. Rendszeres gyakorlással e készségeket a magyar gondolkodási és fogalmazási készségek szintjére fejlesztheti. Az angol szófajok, mondatfajok, igeidők, igemódok, segédigék stb. Használata ugyanolyan természetessé válhat a nyelvtanuló számára, mint a magyar nyelv használata. A beszámolók fejezeteinek száma 139, négy tanév kb. 140 tanítási hétből áll. Az Újszövetségben 21 levél olvasható, melyek valamennyi verse szó szerinti idézetnek tekinthető. A beszámolók idézeteinek átalakítása során kellő gyakorlatot szerzett nyelvtanuló a levelek verseit is értelem szerinti idézetekké alakíthatja. A munkáját 3800 szavas szótár, 180 nyelvtani elemet leíró szabálygyűjtemény és 1500 példamondat segíti. A könyv középhaladó és haladó nyelvtanulók, középiskolások, főiskolások és egyetemisták számára készült." (A szerző)