5000 FELADAT BIOLÓGIÁBÓL jellemzők

A tesztgyűjtemény a gimnáziumi biológiaismeretekre alapozva feldolgozza a teljes gimnáziumi tananyagot. Mindegyik feladat megoldásához megtalálhatók a tankönyvekben a szükséges ismeretek. A feladatgyűjtemény 50 kérdést tartalmazó feladatlapokra tagolódik. Minden témához legalább egy A és egy vele azonos nehézségi fokú B változat készült. Az egyes témakörökön belül a magasabb sorszámú feladatlapok egyben nehezebbek is. A témakörök végén összefoglaló feladatok találhatók. A feladatgyűjteményt a teljes tananyagot összefoglaló feladatlapok, számolási és problémafeladatok zárják.