85 éves a Pathologiai Intézet jellemzők

"A könyv írója dr. Benke József, a történelemtudomány kandidátusa, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Múzeumának, valamint a PTE ÁOK Orvostörténeti Múzeumának igazgatója. A munka összeállítása során azzal a feladattal bíztam meg, hogy az intézet történetét írásos dokumentumok, dokumentum értékű fényképek és az oral history igényeit kielégítő visszaemlékezések alapján írja meg. Feladata volt a könyvnek a dokumentumokból eredő tények értelmezésének segítése, de az ezek feletti értékítélet, valamint a szereplők nem szorosan vett szakmai tevékenységének ismertetése nem."