A banditák királynője jellemzők

Phúlan Déví egy az európai olvasótól nemcsak térben, de mentalitásban, szokásaiban, kultúrájában igen távol eső országban, Indiában született, egy nagyon szegény és nagyon alacsony kaszthoz a malláhok kasztjához tartozó család sokadik gyermekeként, sokadik leánygyermekeként.
E könyve döbbenetes tudósítás egy számunkra még mindig egzotikusnak tűnő és ismeretlen világról, megrázó beszámoló egy a mai mércénkkel mérve "élhetetlen" életformáról, szívbe markoló vallomás, amelynek legfőbb erejét kétségtelenül hiteles, átélt volta adja.