A BAUHAUSTÓL AZ ÜVEGPIRAMISIG jellemzők

E munkában korunk építészetének útvesztőjében szeretnénk némi tájékozódást nyújtani, térben és időben igazodva Breuer Marcel pályájához. Ez a pálya 1260-ban indult Weimarban és Amerikában ért véget 1981-ben bekövetkezett halálával. Hatása tanítványai munkásságában napjainkig tart.A történelemben nem egy példa van arra, hogy a mélyben zajló folyamatok a művészetben kivetülve nyerjenek kifejezést, mielőtt még ezekhez a folyamatokhoz kapcsolódó esmények valóban bekövetkeztek volna.