A BÉKÉTLENSÉG STÁDIUMAI jellemzők

`A kötetbe sorolt írások mindegyike kapcsolódik valamilyen formában eddigi kutatási témáimhoz, sőt, e mostani, átmenetileg véglegesnek szánt vagy korábbi, kezdetlegesebb, vázlatosabb változatukban mind meg is jelentek már. A témakörök azonossága azonban megtévesztő lehet; tárgyam belső tartalmai úgyszólván kimeríthetetlenek; egy-egy újonnan előkerült korabeli dokumentum vagy egy friss, akár napi politikai esemény más-más dimenzióba helyezheti azokat. Mindezek ellenére úgy gondolom: ez a kötet `utolsó merítés` az e kérdések vizsgálatában elérni vélt eredményeimből.`… …`Viszonylag fontosabb változásokon mindössze öt szöveg `esett át`: jelentősen bővült a `Románia helyzetéről, fejlődési trendjéről és a magyar-román viszonyról a közép-kelet-európai térségben 1989 után`, valamint a `Megbékélés vagy beletörődés`...