A biatorbágyi merénylet jellemzők

A szerző több helyszínt rekonstruált. A torbágyit, a bécsit, a budapestit. No, meg az ausztriait és a németországit.Az indíték felderítése eltért a nyomozást végzők bravúros teljesítményétől, amikor ezek egyedüli tettest láttak Matuska Szilveszterben. Motivációt pedig nem találtak. A könyv szerzője viszont úgy tűnik sikerrel vágta át a gordiusi csomók halmazát.A harmincas évek eleje magyar társadalmának szinte egészét felkavaró bűncselekmény társtetteseit, bűntársait is eredménnyel kereste.A motívumot pedig a bethleni konszolidáció kifulladását kihasználni kívánók cselekvés-kényszerében találta meg.Merénylet a merénylet ellen. Utóbbiban a szándék klasszikus, előbbiben a gondatlanság többször is nagyon tudatos.A politikai rendszert szélsőjobbról megdönteni készülők tervei és ezek megvalósításai 1931-ben még nem a mélypontokat jelezték. Ezeket 1938 és 1945 között könnyebben elérhettük. Persze: Torbágy nem volt csupán üzemi baleset, de 1931 mégis kontinuitást jelez. Főleg azzal, ami 1944. október 1516-án szakadt az országra. Ezt az ívet pedig alátámasztja a résztvevők intellektualitásának szinte teljes hiánya.Minden kérdésre nem kap választ az olvasó. Ám jóval többre, mint amit eddig akár meg sem lehetett fogalmazni.A szerző Horatiusnak tett eleget kilenc évig rejtegesd, amit írtál , amikor publikálja kéziratát.Világosabb lett a Matuska-alagútban, már többet láthatunk belőle.Az pedig akár autonóm módon is üdvözlendő, hogy az ELTE professzorának könyvét a Hadtörténelmi Levéltár adja ki. A modern történettudománynak kevésbé Matuskát, azokat kell inkább vallatóra fognia, akik vallatták a biatorbágyi merénylőt: rendőröket, csendőröket, vizsgálóbírókat, ügyészeket és tanácselnököket. És nemcsak Magyarországon. Az ő kérdéseik és következtetéseik a fontosabbak, nem Matuska válaszai. Matuskáéi csak akkor, ha nem kaptak figyelmet. Matuska Szilveszter, aki némi habozás után az egyedüli tettes szerepét elvállalta és az őt felelősségre vonó bíróságok előtt monodrámát alakított, (inkább jól, mint közepesen) nyilvánvaló bűntársai mellé újabbakat is kapott. Bűnsegédeket, akik tettestársait eltüntették, őt magát pedig megtették annak, aminek az ellenkezőjét nem is kellett volna bizonyítaniok: egyedüli tettesnek. Miért és hogyan? A választ erre keressük.