A BIBLIA BIOLÓGUS SZEMMEL jellemzők

A biológiával foglalkozó szerzők ebben a könyvben megkísérelték a Bibliában leírtakat a biológia szemszögéből elemezni. Arra vállalkoztak, hogy megvilágítsák a természettudomány és a hittudomány viszonyát. A bibliai szövegeket hármas csoportosításban tárgyalja. Vannak olyan szövegrészek, melyek a mai természettudományos ismereteink alapján egyértelműen megmagyarázhatók (pl. növények, állatok, betegségek). Másik részük teljes mértékben nem értelmezhető ugyan, de nagy valószínűséggel logikus magyarázatot találhatunk azokra (pl. teremtéstörténet, nemhez kötődő öröklődés, ikerszülés). Végül a harmadik csoportba azok a szövegrészeket sorolták, amelyek mai ismereteink szerint nem magyarázhatók meg (pl. bibliai személyek életkora, halottak feltámasztása). Ne keressünk ebben a műben tökéletes, átfogó bibliaismereteket, hiszen ehhez hivatkozni kellene az eredeti nyelvekre, a különböző fordításokra, felkutatni a forrásokat, a régészeti adatokat, a Kelet történelmét és még sok más mindent, ami mé