A Bibliáról, a Biblia Évében jellemzők

"Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az ősatyákhoz a próféták által, most a végső időkben pedig a Fia által szólt hozzánk (Zsid 1,1). Amint a Betlehemben született gyermekben Isten megtestesült Fiát imádjuk, úgy a Szentírásban mi, keresztények Isten Szavát, Isten Igéjét tiszteljük. Hisszük és valljuk, hogy az ószövetségi jövendölések Isten ígéretei voltak, amelyek Jézus Krisztusban teljesedtek be: Ő a Szentírás megértésének kulcsa. Az ember sok mindent megtudhat a világról, fölismerheti még Isten létét is, azonban Isten üdvözítő tervét csak az Ő kinyilatkoztató szavából ismerhetjük meg." A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Biblia Évének kezdetére kiadott körleveléből