A BIRÓI HATALOM ÉS A FELEK RENDELKEZÉSI JOGA A POLGÁRI PERBEN - OSIRIS KÖNYVTÁR jellemzők

A kötet a polgári per egyik alapkérdésével, a bíróság és a peres felek viszonyával foglalkozik. A különböző jogrendszerek három évszázada keresik a választ arra a kérdésre, hogy kinek kell nagyobb hatalmat adni a polgári viták eldöntése során. A polgári per zárt szerkezetéből következik, hogy a bírói hatalom csak a felek rovására növelhető, és fordítva. A három évszázados fejlődéstörténet a felek korlátlan uralmát megvalósító liberális, az egyensúlyozó bírói hatalmat megteremtő szociális és a túlméretezett bírói hatalomhoz vezető szocialista polgári per útját járta végig. Az elmúlt évtizedek politikai és gazdasági változásai hatására megkezdődött a modellek konvergenciája, amely nemcsak Európában, hanem a világ más részein is a bíró szerepének átértékelődéséhez, a ,,case management,,-ként leírható folyamat megjelenéséhez vezetett.