A bizományi és a szállítmányozási szerződés jellemzők

A Complex Kiadó gondozásában már csaknem két évtizede jelennek meg az egyes szerződéstípusok joganyagát és gyakorlatát bemutató jogszakkönyvek. A bizományi és a szállítmányozási szerződés mind ez idáig hiányzott a sorból.
Sőt, a magyar jogirodalomban 1905-ben került sor utoljára a bizomány monografikus feldolgozására, a szállítmányozás tekintetében pedig ez egészen a mai napig elmaradt. A hiány azért is feltűnő, mert a joganyag csak keveset módosult, és a hazai polgári jog XXI. század eleji újrakodifikálása vélhetően szintén nem kíván majd alapvetően változtatni a több mint ötven éve hatályban lévő szabályok többségén. Ez a hiátus indította a szakmai és baráti kapcsolatot is ápoló szerzőpárost az egymással rendkívül szoros dogmatikai rokonságot mutató két szerződéstípus egyetlen kötetben történő, gyakorlati szempontú elemzésének publikálására az új Polgári Törvénykönyv születésének időszakában.