A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza jellemzők

A szerző mintegy tíz éve kutatja a Börzsöny-vidéki málnatermelés gazdaság és társadalomnéprajzát. A táj falvai közül Nógrádon végzett "mélyfúrást". Vizsgálataiban ugyan a málnatermesztést - mint a táj arculatváltozásának meghatározóját - állította a középpontba, mégis azt nem célnak, hanem eszköznek tekintette, hogy a paraszti világ átalakulásának folyamatát minél alaposabban feltárja.