A Budapesti Honvédhelyőrség Parancsnoksága 1989-1999 jellemzők

"A szerzőt katonai pályafutása során - a Budapesti Helyőrség-parancsnokság állományában - korábbi beosztásaiban szerzett tapasztalatai, a téma iránti érdeklődése vezette e mű megírásához. A szerző nem történész, 'csupán' hivatását szerető katona, aki arra tett kísérletet, hogy - korhű dokumentumok felhasználásával - bemutasson egy olyan nagy múltú katonai szervezetet, mint a Budapesti Helyőrség-parancsnokság, mely mindig fontos szerepet játszott a Magyar Honvédség életében. A mű nemcsak a helyőrség-parancsnokság múltjába enged bepillantást, hanem azon keresztül képet formál a Magyar Honvédség kialakulásáról és fejlődéséről is." (Fodor Lajos vezérezredes)