A buddhizmus rövid története jellemzők

Conze vallástörténész, filozófus jelen könyvében nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy tömören, átfogóan és mélyrehatóan mutassa be a buddhizmus mintegy 2500 éves történetét. A buddhizmus történetét tárgyaló munkákban általánosan alkalmazott korszakolás keretein belül ismerteti a vallás kialakulásának körülményeit, alapvető tanításait, elterjedését, majd további fejlődését a különböző országokban. A szerző nagy figyelmet szentel azoknak a szellemi fordulópontoknak, tanbeli újításoknak, melyek lehetővé tették, hogy a buddhizmus egymástól sokszor nagyban eltérő társadalmi berendezkedésű országokban, különböző gondolkodásmódú és kulturális hátterű emberek körében is otthonra lelhessen.