A bujaság szonettjei jellemzők

Különleges versgyűjteményt vehet kezébe a Tisztelt Olvasó: az erotikus költészet 76 fényesen csillogó gyöngyszemét. Kétezer év legszebb "buja" versei sorakoznak a kötetben olyan költőóriások tollából, mint Ovidius, Horatius, Catullus, Shakespeare, Villon, Goethe, Burns, Puskin, Heine, Csokonai, Ady, Baudelaire, Rimbaud, Cocteau és mások - érzékeltetvén azt a kétségbe vonhatatlan tényt, hogy a szerelem, az erotika milyen fontos és sokszínű témája volt lírikusok egész sorának, az ókortól egészen napjainkig. A válogatás Zichy Mihálynak, az illusztrálás és rajzművészet nagy mesterének zseniális réznyomatai teszik még értékesebbé.