A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (indoklással) jellemzők

Az Országgyűlés 1998. március 10-én fogadta el a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt, ám azt még hatályba lépése előtt több törvény jelentősen módosította. A 2002. évi XXII. törvény alapján az új törvény 2003. július 1. napján lép hatályba. A kötet tartalmazza a hatályba lépő törvény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét és a törvény miniszteri indokolását, ügyelve arra, hogy az egyes törvényekhez fűződő indokolás-részek egymástól elkülönülve szerepeljenek az összeállításban.