A C++ PROGRAMOZÁSI NYELV I-II. jellemzők

A könyv, amelyből több, mint félmillió programozó tanult... Kötetünk az ANS/ISO szabvány szerinti C++ nyelvet, annak standard könyvtárát és legfontosabb eljárásait írja le. Részletesen áttekinti a nyelv szolgáltatásait, illetve a standard könyvtár által biztosított összetevőket. Csak néhány ezek közül: - Absztrakt osztályok mint felületek - Az objektumokra épülő programozást segítő osztályhierarchiák használata - Sablonok, vagyis a típusokat helyesen kezelő, általánosan használható programelemek készítésének alapjai - Szabályos hibakezelés kivételek segítségével - Nagyobb programok modulokra bontása névterek segítségével - A futásidejű típusinformáció használata - A C++ C részhalmaza: összeegyeztethetőség és rendszerprogramozás - Szabványos tárolók és algoritmusok - Szabványos karaktérláncok, bemeneti-kimeneti adatfolyamok és számok A szerző a művet az első kiadás óta teljesen átdolgozta, hogy úgy mutathassa be a nyelvet azok számára, akik csak most ismerkednek a C++-szal, hogy közben