A Chi Kung világa jellemzők

A Chi Kung célja a test, a lélek és a szellem összhangjának megteremtése, az egészség megszerzése és megőrzése. Alapszinten egy nagyon hatékony technika, mely későbbi fejlődésünk egy bizonyos szintjén tudománnyá, majd művészetté válik. A gyakorlatok során az ősi testtartásokat és mozgásokat meditatív állapotban végezzük a testtartás, a légzés és a tudat ellentétének harmonikus összhangjára törekedve. A Chi Kung hatása először az egyénre, majd az őt körülvevő legkisebb csoportra, a családra terjed ki, de ezt követően még szélesebb közösségekben, a munkahelyen, baráti, és lakókörnyezeti társaságokban is érzékelhető. Hatása az egész társadalomra nézve igen pozitív. Célirányossá teszi az ember vágyait, megteremtve ezzel a boldogság és harmónia külső és belső tökéletes állapotát.