A chiazmus gondolata és a szöv jellemzők

A tanulmány a korábbi években végzett alakzatelemzések folytatója. A Stíluskutató csoportban végzett tevékenységet azzal folytatja, hogy felhasználja a munkák tapasztalatait. Az eredmények igazolni látszanak azt a szerzői hipotézist, hogy az irodalmi (és nem irodalmi) szöveg retoricitása a textus alapvetően fontos sajátossága, s sok tekintetben meghatározza a modern szöveg megformálását.