A civil társadalom jellemzők

A civil társadalom nyílt vitákat, szembenállást és megértést, gyámkodás alatt nem álló önállóságot, határozott sokféleséget és az egyének és csoportok önmagára visszaható dinamikáját jelenti - egyfajta társadalmi területet az állam, a gazdaság és a magánszféra között. A szerző alaposan megvizsgálja annak okait, hogy az utóbbi időkben miért nőtt meg ismét az érdeklődés a civil társadalom és az állam közötti klasszikus megkülönböztetés különféle értelmezései iránt. Végigköveti a civil társadalom új értelmezéseinek megjelenését a világ különböző társadalmaiban és rámutat azoknak a drámaian új irányzatoknak a jelentőségére, amerre a civil társadalom a jövőben fejlődhet.