A controlling rendszere jellemzők

A controlling olyan eszköz- és tevékenység rendszer, mely a vezetés szolgálatában áll, alkalmazása a tervezés, az ellenőrzés és az információellátás feladatához kapcsolódik. A könyv a vezetői számvitel keretében tárgyalja a költségelszámolás rendszerét, a teljes- és részköltség-számítás hagyományos és modern módszereit, valamint az Activity Based Costing eljárást. A controller munkájában kiemelt jelentőségű a döntéstámogatás. A szerző tárgyalja az üzleti rendszerek komplex döntési modelljei kidolgozásának módszereit. A bemutatott általános modell összefüggésrendszerét felhasználva konkrét modellek dolgozhatók ki bármely termelő szektorban tevékenykedő vállalat számára. A könyv tárgyalja a stratégiai controlling fejlesztésének újabb lehetőségeit, a Balanced Scorecarddal való kapcsolatát. Bemutatja az éves terv felépítését, a költségvetési rendszert és az új irányzatként megjelenő Beyond Budgetinget. A controller kulcsfeladata a vezetők információkkal való ellátása. A szerző tárgyalja az irányítás és az integrált információs rendszerek összefüggéseit. Bemutatja a controlling információs rendszert, a controlling informatikai fejlesztésének újabb lehetőségeit, az adattárház, OLAP alkalmazásokat. A kiadványt haszonnal forgathatják vállalatvezetők, tervezéssel, irányítással, gazdálkodással foglalkozó szakemberek, valamint tankönyvként is jól alkalmazható az egyetemi és a posztgraduális képzésben. A szerzőről: Dr. Hanyecz Lajos A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Agrár, Környezet és Regionális-gazdaságtan Tanszékének docense, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Oktatási, kutatási, tanácsadói tevékenysége a Menedzsment tudományokhoz kapcsolódik. Szakterülete a Vállalati-, üzleti tervezés, a döntéshozatal, döntési modellek, a Controlling, a Regionális menedzsment: programozás, projektmenedzsment, és pályázatok.