A családgondozás alapjai jellemzők

"A képző intézmények feladata és felelőssége, hogy a családokat segítő szakemberek elméleti és gyakorlati felkészülése magalapozott és elmélyült legyen. Ezt segítendő íródott meg e jegyzet.
A jegyzet célja, hogy az olvasó alapismerteket szerezzen a család szerveződésének, működésének sajátosságairól; egy olyan szemlélettel legyen gazdagabb, mely segítheti őt a családok reális, objektív megismerésében munkája során; elsajátítson egy stratégiát, mely révén könnyen, hatékonyan feltárhatja a vizsgált családra jellemző strukturális és dinamikus jellemzőket. (...)
A könyv fejezetei egymásra épülőek. Elsőként a család struktúráját és működését szervező értékek, normák, szükségletek kerülnek megtárgyalásra, majd pedig a család szerveződésének, működésének sajátosságait kutatjuk. Ezt követően betekintést nyerhetünk, hogy hogyan változnak meg a család érték-, norma- és szükségletrendszerei, a család struktúrája és élete a családot ért normatív és paranormatív hatásoknak köszönhetően. S végül a családi egyensúly kialakulásának és felborulásának a kérdéseit taglaljuk." (a Szerző)