A CSALLÓKÖZ VÁROSAI ÉS FALVAI II. jellemzők

Könyvsorozatunkat harminckötetesre hirdettük meg, de a közeljövőben, ha Isten is megsegít bennünket, átlépjük ezt a határt. Nemzetünk és régiónk népe ismerni akarja múltját, egyre átfogóbb és részletesebb történelemtudásra vágyik, sorozatunk pedig ennek az olvasói igénynek óhajt elébe menni. Háromkötetes, többnyelvű honismereti szöveggyűjteményünk mintegy a Csallóköz történelmi, földrajzi, statisztikai, településtörténeti enciklopédiájaként fog szolgálni. A mű a települések betűrendjében foglalja össze a kisalföldi nagytájra vonatkozó ismereteket. Az idegennyelvű szövegeket a hitel kedvéért eredetiben, a közérthetőség szolgálatában pedig magyarra fordítva is közzétesszük.