A CSÁSZÁRI-KIRÁLYI HUSZÁRSÁG TÖRZSTISZTI KARA A FRANCIA FORRADALMI ÉS A NAPÓLEON jellemzők

Az egyetlen magyar eredetű katonai csapatnem, a huszárság sokoldalú harcászati alkalmazásának köszönhetően fénykorában, a 18. században és a 19. század első felében, nemcsak hazánkban, hanem, elsősorban magyar emigránsok révén, Európa szerte is nagy népszerűségre tett szert. A huszárok máig ható, dicsőséges múltjának tudományos igényű feldolgozása ugyanakkor még mindig komoly hiányosságokkal bír. A csapatnemmel kapcsolatos ismereteinket, különösen a történeti fejlődésük csúcspontjának számító francia háborúk időszakával kapcsolatosan, alapvetően mindmáig a dualizmus kori német, illetve a két világháború közötti magyar nyelvű feldolgozások határozzák meg. Miután a szocializmus, e tekintetben is megnyilvánuló pangását követően, az utóbbi két évtizedben is csupán, a piaci szempontokat előnyben részesítő, átfogó tematikájú, alapvetően népszerűsítő jellegű művek láttak e témakörben napvilágot. Vonatkozó ismereteink ennek következtében részben hiányosak, részben tévesek. Ezen megfontolásokna