A csata arca - A közkatonák háborúja 1415-1976 jellemzők

A csata arca a harctér hadtörténete. A szerző "a legnagyobb veszély helyszínét" megjáró emberek, közkatonák és csapattisztek háborújával, élményeikkel, tetteikkel és sebeikkel ismertet meg bennünket. Megvizsgálja a harc fizikai körülményeit, a csaták résztvevőinek sajátos érzelmeit és viselkedéskultúráját, és főként azt a motivációt, amelynek hatására a katonák inkább megvetik a lábukat és állják a csatát, pedig el is futhatnának. Keegan három csata részletes elemzésével közvetíti annak a valóságnak a legapróbb részleteit is, amellyel Agincourt, Waterloo és a Somme harcosai szembenéztek.