A CSELEKVŐ ÉRTELMISÉGI - TANULMÁNYOK HUSZÁR GÁBOR 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA jellemzők

Huszár Tibor 1930. augusztus 20-án született Veresegyházán. Egyetemi tanulmányait 1949 és 1953 között Moszkvában végezte pedagógia-pszichológia-logika szakon. 1953-tól az ifjúsági mozgalomban dolgozott, 1956-ban a Petőfi Kör vezetőségi tagja. 1957-től középiskolai tanár. 1960-tól az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatója. Előbb a filozófiai tanszéken tanít, később, 1969-ben megalakítja a Szociológiai Csoportot. Ezt, illetve jogutódját, a Szociológiai Tanszéket, majd a Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetet 25 éven át vezeti. 1977-től egyetemi tanár, jelenleg a Társadalomtudományi Kar professor emeritusa. Meghatározó szerepet játszott a szociológia tudományának hazai intézményesítésében. 1975 és 1990 között az MTA Szociológiai Bizottságának elnöke, illetve tagja. 1977-ben lett a szociológiai tudományok doktora, 1982-ben az MTA levelező, 1987-ben pedig rendes tagja. 1963-tól 1993-ig a Valóság című folyóirat szerkesztője. 2003-ban életművéért Széchenyi-díjat kapott. Kutatási terüle