A DAL SZÜLI ÉNEKESÉT jellemzők

A Dal szüli énekesét az elsősorban verses- és műfordításköteteiből ismert Hárs Ernő második prózai munkája. Az elsőbe, a Hullámgyűrűk-be az került bele, ami az életében a legszebb és a legfontosabb volt: a gyerekkor emlékei, a különböző úti élmények és Plakettek címszó alatt azok a gondolatok és erkölcsi normák, melyek a legnagyobb szerepet játszottaák költői egyénisége kialakításában. Az itt olvasható második kötet anyagának többsége ismeretterjesztő vagy kritikai célzattal készült műhelytanulmány és csak maradék kisebb hányada kalandozik el a személyekhez vagy tárgyakhoz kötött emlékek, a színházlátogatói tapasztalatok, valamint a pályával kapcsolatos gondok szubjektív területeire. A kötetről az is elmondható, hogy voltaképpen egy félévszázados műfordítói pálya többletnyeresége. Az a szellemi erőtér, mely Hárs Ernő világirodalmi kirándulásait körülvette, s melyet újabb és újabb inspirációk hatására egy életen át folyamatosan tágított. A műhelytanulmányok részben folyóiratokban jelent