A darázs tanításai jellemzők

E 7 ciklusból álló mű azt a gondolkodói attitűdöt teljesíti ki, amely Vörös István költői stílusának kezdettől legfontosabb része: akár amerikai élmények, akár a gyerekkor vagy a szerelem, házasság eseményei képezik a versek tárgyát, az érzékletesen konkrétból kiindulva alkotójuk mindig olyan lírai szituációt teremt meg, melyben a lét értelmét kutató filozofikus viszony közvetlen természetességgel fejeződhet ki. A kötet hol kitárulkozó, hol víziókkal terhes, de mindig természetesen vállalt bánatot és kontemplációt hordoz, az önvizsgálat szubjektív lírai folyama tragikus vagy finoman ironikus hangon szólal meg, a nyers valóságtöredékek és a fikció egymásra vetítése teszi egyedien izgalmassá.