A DEVIÁNS VISELKEDÉS SZOCIOLÓGIÁJA jellemzők

Az első magyar, a témát átfogóan tárgyaló kötet, mely szakszociológiai tankönyvként is használható. Szemléletes, átlátható és érthető képet ad a klasszikus és kevésbé közismert devianciákról.