A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában jellemzők

A Debreceni Egyetem oktatóinak sorát gyarapító fiatal szerző monográfiájában tematikusan tárgyalja az Emberi Jogok Európai Bíróságának az Emberi Jogok Európai Egyezményének hátrányos megkülönböztetést tiltó 14. cikkéhez kapcsolódó ítélkezési gyakorlatát. Részletesen bemutatja azokat a szövegezési vitákat, amelyek nyomán a 14. cikk végleges szövege megszületett. A diszkrimináció vizsgálata során az eltérő bánásmód célját, a cél és az elérése érdekében választott eszköz arányosságát, az államot megillető mérlegelési jogkört is részletesen elemzi a Szerző. Áttekinti azokat a témaköröket (nyelvi kisebbségi kérdés; cigánykérdés; homoszexualitás; vallás; gyermeknevelés; iskolaügy; sajtó; tulajdon), amelyekben a diszkrimináció kérdése tipikusan felmerül.
A monográfia teljesen naprakész, 2009. január 31-i lezárással dolgozza fel a strasbourgi bíróság ide vonatkozó esetjogát. Tudományos háttér gyanánt pedig a nemzetközi és a magyar nyelvű szakirodalom egyaránt részletes feldolgozottsága szolgál.
A kötetet részletessége, szakmai alapossága és közérthetősége miatt minden, az emberi jogok védelme iránt elkötelezett jogász és nem jogász szakember haszonnal forgathatja.