A DUKAY CSALÁD I-III. jellemzők

1948-ban - nem sokkal a személyi kultusz kibontakozása előtt Zilahy Lajos, az ünnepelt magyar író hivatalos megbízással Amerikába ment, ott lelkes előadásokat tart az új Magyarországról - de nem jött vissza. Úgy mondta: a hazai legilletékesebbek tanácsára maradt kint. Ellentétben számos más emigránssal, soha semmiféle kritikai vagy éppen rágalmazó szót ki nem ejtett a hazai eseményekről. Ezért kerekedett Amerikában kommunista híre (alaptalanul), viszont eltávozása miatt reakciós híre itthon (ugyanolyan alaptalanul). A messzeségben pedig befejezte a nagy regényciklust, A Dukay családot. Nagy, sőt monumentális mű, amilyet még aligha írtak magyarul: egy magyar arisztokratacsallád története 1814-től 1948 ig, csodálatos nőalakokkal, sok történelmi anekdotával, pletykával s ez az anyag hiteles korábrázoló mozzanattá válik.Aligha van olyan magyar történelmi nagyregény, amely ilyen szuggesztív erővel ábrázolja az arisztokráciát, és annak sorsát a történelmi nagyságtól a történetileg deter