A FEHÉR KÖZÖK TÖRVÉNYE jellemzők

Pressburger György 1956-ban, tizenkilenc évesen hagyta el Magyarországot. Giorgio Pressburger ma az olasz nyelvű európai irodalom egyik legkiválóbb művelője. Magyar is, olasz is, európai is. Úgy közép-európai, ahogy Rilke vagy Kafka volt az - akivel egyébként a mélyen átélt és gondolatilag egészen végletes konzekvenciákat hozó, igen alaposan feldolgozott zsidó hagyomány közössége is rokonítja. amp;quot;A fehér közök törvénye amp;quot; már címében is mintha a Kabalát, a Zóhárt idézné. Más - csakis irodalmi - kérdés persze, hogy a szóban forgó törvény - mely szerint nem a szavak, hanem a betűk számítanak: a amp;quot;fényből születő sötétség amp;quot;, avagy a amp;quot;sötétségből táplálkozó fény amp;quot; titkos, igazi üzenete a betűk fehér közeibe, a semmibe van írva -, tehát hogy amp;quot;a fehér közök törvénye amp;quot; a valóságos Zóhárban aligha létezik.A kötet öt fejezete öt különböző elbeszélés. Mi egyesíti ezeket az egyszerű, mégis megfoghatatlan történeteket? A közös helyszín? A betegségtematika?A bűvös felismerhetetlenségig stilizált Nyolcadik K