A FEKETE ÖZVEGY - A W. TAMÁS ÜGYIRAT jellemzők

A regény alapjául a nemrég különös körülmények közt meghalt üzletember és egy budapesti vállalkozó testvérpár közel nyolc éven át zajló ügye szolgál. A szövegben leírtak közel nyolcvan százaléka megtörtént eseményeken alapul, dokumentumokkal igazolható. A neveket és a cégek neveit megváltoztatta a szerző, de a közelmúlt botrányai így is felismerhetők a regényben.Kapuváry Péter alezredes a Nemzeti Nyomozó Irodarendelkezési állományba helyezett tisztjét ismét aktívállományba helyezik, miután a nemrégiben kétes körülményekközött elhunyt Wallasz Tamás ügyét az ügyészségszétválasztott a az ellenzék volt pártalelnöke, Selvéci Rolandellen indított nyomozástól, amiben a politikus osztrák ésesetleges hazai bankokban tartott eltitkolt milliói irántnyomoznak. A veterán nyomozó mellé egy fi atal ejtőernyőst,Komjáthy hadnagyot rendeli az Ezredes, aki ezzel első komolyügyébe vághat bele.A nyomozás természetesen nem indul zökkenő mentesen.A törekvő hadnagy és a veterán alezredes nem igazán jönnekki j