A feltámadt költő jellemzők

"A feltámadt költő címen közreadott költői összegzés nyomán sokan fogják még értékelni Németh László poézisének jelentőségét. Sokan és értőbben nálam, de munkánk célja elsősorban az volt, hogy ennek a hatalmas életműnek lelkibb, líraibb oldalát is eggyé szerkesztve feltárjuk, felmutassuk a költői érzésektől ma is egyre távolodó kór- és koreszmék zsibvásárán." (A szerkesztők)