A felvilágosodás és a liberalizmus között jellemzők

... a történészvita a Széchenyi - Kossuth vitában gyökerezik, onnan indul, Kemény Zsigmond bonyolítja tovább. Közben elővettem még olyan forrásokat is, amelyekről szintén tudtunk de elfelejtettük őket. Ilyen Széchenyi Ferenc javaslata a Habsburg Birodalom egészének alkotmányossá tételére, amelyet közöltek, de szakirodalomba mégsem került be. Ilyen a Magyar Kancellária 1785-ös előterjesztése, amely a jozefinizmus éles kritikája és egyben átfogó reformtervezet... A forrásokban feltáruló történelem érdekesebb, mint a források szelektív olvasatára és egyben olvasására kényszerítő sémák. (a szerző)