A férfi útja jellemzők

Richard Rohr ferences rendi szerzetes. 1943-ban született, az Egyesült Államokban élő, német anyanyelvű család gyermekeként. 1987 óta az Új-Mexikó állambeli Albuquerque-ben él, ahol az "Akció és elmélyülés" keresztény centrum munkájában vesz részt. Gyakran látogat Európába is. Lelkigyakorlatokat, kurzusokat vezet, előadásokat tart. Rohr munkásságának egyik súlyponti témája a férfiak családban és társadalomban betöltött szerepének napjainkra világszerte kibontakozott válsága, a hiteles férfimagatartás visszaszorulása. A megoldási lehetőségek fölvázolásában elsősorban a Szentírásból kiolvasható tanításokra támaszkodik. Jelen kötet e témában tartott előadás-sorozatát tartalmazza.