A FIATAL DEÁK FERENC - MILLENNIUMI MAGYAR TÖRTÉNELEM - jellemzők

A kötet a rendelkezésre álló szakirodalom, valamint az elérhető levéltári és kézirattári források teljességére törekvő feldolgozásával igyekszik bemutatni Deák Ferenc életének első harminc évét. Nem szokványos életrajzot kap az olvasó, a hagyományos időrendet tematikus jog-, gazdaság-, művelődés- és politikatörténeti fejezetek bontják meg. A szerző célja, hogy minnél sokoldalúbban elemezhesse Deák Ferenc ifjúkori tevékenységét, és minél alaposabban ábrázolhassa a fiatal Deákot körülvevő, indíttatását, pályakezdetét meghatározó, illetve befolyásoló szűkebb, családi, valamint tágabb, Zala megyei társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai környezetet, azt az anyagi és szellemi kultúrát, amely a 19. század egyik legkiemelkedőbb jelentőségű magyar államférfijává érlelte ezt a kivételes adottságokkal és tehetséggel rendelkező zalai fiatalembert.