A filozófia lényege, alapbroblémái és ágai jellemzők

A szerzők célja, hogy az Olvasóval megismertessék a filozófiai gondolkodás elemeit, a bölcselet alapkérdéseit és legfontosabb ágait, mégpedig a gondolkodás nagyjainak műveiből vett szemelvények és ezek rövid értelmezése alapján.