A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben 1. jellemzők

Diogenész Laertiosz műve mind a mai napig az antik filozófiatörténet egyik leggyakrabban idézett forrása.