A finnugor elmélet alkonya jellemzők

A 150 éve regnáló nyelvészeti irányzat csődje a folyamatos vitáknak köszönhetően egyre szélesebb körben válik nyilvánvalóvá. A mindvégig benne rejlő szakmai és etikai hibák a nyilvános értékelés lehetősége miatt ma már politikai feszültséget keltenek.
A botránykővé lett finnugorista elmélet aziInternet korában a hatalom számára is kényelmetlenné válhat, ezért a napjai szükségképpen meg vannak számlálva.