A Föld, amelyen élünk - Természetföldrajz tankönyv 9. o. jellemzők

A Föld, amelyen élünk tankönyvcsalád kilencedik osztályos kötete a kozmikus környezetből, Földünk bolygótermészetéről kiindulva vezeti el a tanulókat az egyes földi gömbhéjak világába. Nemcsak a természetföldrajzi folyamatokat mutatja be, hanem problémafelvetéseken keresztül ráirányítja a figyelmet a természetföldrajzi környezet és a társadalom kapcsolataira, az ember felelősségére is. A gömbhéjak közötti összefüggéseket a természetföldrajzi övezetesség témakörben szintetizálja. Ezzel egy időben rávilágít a társadalom természeti környezettől való függőségére. Bemutatja, hogyan határozza meg a természetföldrajzi környezet a települések elhelyezkedését, arculatát és fejlődését, valamint a népesedési folyamatok térbeli és időbeli változásait.