A fordítás és intertextualitás alakzatai jellemzők

Kötetünk az 1997. májusában a Miskolci Egyetemen rendezett konferencia (A fordítás és a szövegköziség alakzatai) előadásainak szerkesztett s részben átdolgozott szövegeit adja közre. Az 1991-ben kezdett pécsi konferenciasorozat* folytatásaként ezen az ülésszakon újabb témakörrel bővültek az eddig vizsgált területek. Ezúttal a szövegek, nyelvek, műalkotások és életművek közötti (interaktív) viszonylatoknak azokra a kérdéseire terjesztettük ki vizsgálódásainkat, amelyek elsősorban a fordítás praxisában és reflexiójában, illetve az irodalmi szöveköziség esetei és azok értelmezése kapcsán merülhetnek föl. Mind a fordítás, mind pedig a szövegköziség kérdéseink olyan vizsgálatát igyekeztünk szem előtt tartani, amely még rejtett módszertani előfeltevések formájában sem fogalmazza újra a történet és elmélet közti (inkább csak szított, mintsem valóságos) ellentéteket.