A FORMÁK ÉS A TUDÁS - jellemzők

Mik azok a formák? Hogyan viszonyulnak az érzékelhető dolgokhoz, és hogyan viszonyulnak egymáshoz? Mi a részesedés? Miként szerezhetünk ismereteket a formákról és a látható világ dolgairól? Egyáltalán, milyen filozófiai megfontolások vezették Platónt arra, hogy feltételezze a formák létét?Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához szeretne segítséget nyújtani a tanulmánykötet, amely a platóni filozófia középső és kései korszakának talán legizgalmasabb témáját, a formák (ideák) elméletét és annak ismeretelméleti vonatkozásait mutatja be tizenkét tanulmány segítségével. Az itt szereplő írások többsége az elmúlt húsz év angolszász filozófiatörténeti kutatásának terméke. A tanulmányok szerzői (M. Burnyeat, A. Graeser, A. Nehamas, D. Sedley és mások) olykor egymással is vitatkozva keresnek választ a Platón-dialógusok által felvetett kérdésekre, és a problémák egyszer és mindenkorra történő megoldásának kényszere nélkül mutatják be az egyes szövegekhez kapcsolódó értelmezési lehetőségeket.Köt