A francia világ atlasza jellemzők

A könyv első részében megismerkedhetünk a gyönyörű francia föld és természet jellegzetességeivel. A második rész a történelem eseményeit tárgyalja a történelem előtti időktől napjainkig. Megelevenedik előttünk a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés folyamata is a politikusok, művészek életművének tükrében. A harmadik rész a modern francia társadalom és szellemi élet sajátságairól szól: a tudomány és a művészet legfrissebb eredményeiről, a közigazgatási és iskolarendszerről, a vallás, a nők, a kisebbségek helyzetéről, az életstílusról, a sportról és a szórakozásokról, az üdülésről, az otthonokról és a konyhaművészet változásairól. A negyedik rész a tájegységek sajátságait mutatja be.