A gének titkai jellemzők

Szinte nem múlik el úgy hét, hogy televíziós híradások, sajtóközlések, néha a szenzációkeresés jegyében született cikkek ne irányítanák rá a legszélesebb közvélemény figyelmét a génkutatás kísérleteire és eredményeire. Ezek sokakban oktalan félelmet, tartózkodást váltanak ki, vagy nem megalapozott reményeket ébresztenek e nagyon bonyolult, a laikusok számára áttekinthetetlen tudományterület megítélésében. Ez a könyv a homályt igyekszik eloszlatni: az öröklődés és az ezért "felelős" gének titkainak nem a tudomány nyelvezetével megfogalmazott, hanem a tudományt (annak eredményeit és kudarcait) megismertetni, népszerűsíteni tudó módon. Az előző 2001. évi kiadás óta a genetika és azon belül is a humángenetika, magyarul az emberi öröklődéstan sok újabb csodás felfedezést hozott, amik már az orvosi ellátásban is éreztetik hatásukat. A szerző szakterületének ezeket az eredményeit is beépítette könyvének új kiadásába.