A gondolat ereje avagy a Lorayne-féle sikerreceptek jellemzők

A gondolat ereje nem tár fel merőben új sikerrecepteket. Nehéz is lenne elképzelni ilyen könyvet. Legtöbbször nem is az a gondunk, hogy nem ismerjük ezeket, hanem hogy kusza összevisszaságban élnek bennünk. Így aztán nincs világos képünk sem a 'fákról', sem az 'erdőről'. A gondolat ereje rendet teremt ebben a kuszaságban, sorra véve a legfontosabb sikertényezőket, megvilágítva, hogyan befolyásolhatók ezek a gondolatok erejével. A könyv kiemelkedő érdeme a gondolatgazdagság, a színes, olvasmányos stílus, a meleg humor. Olvasva érveit, történeteit, aforizmáit, nemcsak világosabban értjük a 'megoldásokat', de képesek vagyunk átérezni őket. Az eredmény: megértő, bölcs mosoly...