A GÓTIKA - A MŰVÉSZET TÖRTÉNETE jellemzők

Az Instituto Gallach gondozásában megjelenő művészettörténet-sorozat ötödik kötete a gótikus művészetről nyújt teljes körű és részletes áttekintést.A késő középkorban az élénk városi élet nyomán sorra emelkednek ki a földből az istenhez valófohászkodás új terei, a fény és a földöntúli szépség hatalmát hirdető templomok. Színes üvegablakok, kecses támívek, érző, már-már megszólaló képek... A gótika száműzi az alakok gúzsbakötöttségét, kiemeli az építészeti elemek szépségét. Az emberiélet újra főszerephez jut, a művészet a formákban keresi az ember és az Isten között helyreálló békés összhang kifejezési módját.Fenséges katedrálisok, egyre nagyobb kifejezőerejű szobrok, csodálatos, névtelen festészeti alkotások, Bosch és Van Eyck táblaképei amp;amp;amp;#8230; Ez a gazdag világ érthető, élvezetes előadásmódban, valamint páratlanul szép fényképek és hatásos szemléltető rajzok sorozatában tárul az olvasó elé.