A GYERMEK ÉS AZ IDEGEN NYELV jellemzők

A hazai közvéleményben széles körben elterjedt nézet szerint az idegen nyelvvel való első találkozás ideális időpontjaként a 10 év körüli kor jelölhető meg. Ettől a kortól, a hagyományos iskolaszerkeze-ti beosztás szerinti felső tagozattól kezdve terhelhető a tanuló olyan hasznos, de kognitíve nehéz stúdiumokkal, mint a Der, Die, Das, vagy éppen az angol igeidők. További érvként az is szóba jön, hogy erre a korra már megszilárdulnak a szóbeli-írásbeli anyanyelvi ismeretek annyira, hogy az idegen nyelvvel való találkozás ne okozzon zavart. Az idegen nyelv hagyományosan felső tagozatos tan-tárgy a hazai intézményes idegennyelv-oktatás viszonylag rövid történetében. A rendszerváltás előtti időszakban csak kis számban találunk 9-10 év alatt induló nyelvi programokat. A politikai változások oktatáspolitikai következményeként indult meg hazánkban az intézményes korai idegennyelv-oktatás, immár elsősorban az úgynevezett „nyugati” nyelvek; az angol és a német oktatása. Csaknem két évtizede